ultrazvuk, -u m. (6. mn. -cích) fyz. zvuk nad horním mezním kmitočtem vnímatelnosti lidským sluchem, využívaný ve vědě, technice, lékařství ap.; odb. kontrola materiálu u-em; obrábění u-em; léčba u-em; ultrazvukový příd.: fyz. u-á oblast; u-á vlna; odb. u-é obrábění; u-á defektoskopie; u-á vrtačka; u. generátor; u-á terapie