uzlina, -y ž. odb. rozšířené, zesílené místo na něčem připomínající tvarem uzel (ve význ. 1): anat. mízní u.; u. nervová ganglion 1; zool. (u bezobratlých) nervové centrum vyvinuté na nervové pásce v růz. částech těla: nadjícnová u. (nervová) u měkkýšů; bot. místo na stonku rostliny, kde vyrůstají listy; přen. řidč. kniž. u-y kořenů; modré u-y žil; jsou to (města) samé u-y dobře prokrvené kulturní sítě (Pujm.) důležité body, centra; zdrob. uzlinka, -y ž.