vařiti ned. (3. mn. -í) 1. (co) uvádět do varu, přivádět k bodu varu: v. vodu, mléko 2. (co; ~) varem, ve vroucí tekutině připravovat, upravovat (zprav. jídlo n. nápoj); odb. (co) varem vyrábět: v. vejce, brambory; v. čaj, polévku, knedlíky; umí dobře v.; učí se v.; sám si vaří; pomáhá dnes při vaření (oběda); co dnes vaříš?; vařila u nás (Hál.) byla u nás kuchařkou; vařené buchty (zast., Čech) knedlíky; v. z vody skromně, z mála; přen. začínat z ničeho ap.; všude jinak kaši vaří (řidč., Baar) každý kraj má jiné zvyky; vaří (čast. peče) to pod pokličkou jedná o tom, připravuje to skrytě; v. ve svém hrnku, hrnečku nemíchat se do cizích věcí; utáhneš ho na vařené nudli (ob., zhrub.) snadno přemluvíš, pohneš, získáš; v. vtipnou kaši připravovat něco vtipného, chytrého; je tam pečený, vařený stálým hostem, velmi často; řidč. expr. lidé nevaření, nepečení (Havl., Hol.) ani dobří, ani zlí, lhostejní; – odb. v. pivo; v. barvy, laky; v. celulózu, buničinu 3. tech. slang. ve spoj. baterie vaří při ukončení nabíjení se na jejích deskách vyvíjejí bublinky kyslíku a vodíku 4. zprav. záp. řidč. ob. expr. (s kým) žít ve shodě, v přátelství: nechte hloupých titulů, to bychom spolu nevařili (Jah.) 5. ryb. (o rybách) vířit, čeřit vodu hemžením; vařiti se, řidč. vařiti ned. 1. být ve varu; vřít; být ve varu za účelem přípravy nápoje, pokrmu: voda (se) vaří klokotem; – káva, polévka (se) už vaří; přen. expr. něco velmi podivného se vaří (Hál.) chystá se, děje se; ob. expr. v. se (též škvařit se) ve vlastní šťávě být v bezvýchodné situaci, zprav. vlastní vinou 2. (o vodě) na způsob varu vířit; kypět, vzdouvat se: vařící se peřeje; vlny se vařily a hučely v rozvodněné řece; expr. voda se rybami jen vaří 3. expr. (o duševním hnutí) bouřlivě se projevovat, prudce vyvstávat; bouřit se 2: vařilo se to ve mně smíchem a vztekem (Maj.); všechno (se) v něm vaří; zlost v něm vařila (Baar); v. se netrpělivostí (Šrám.) ○ předp. do-, do- se, na-, na- se, o-, od-, po-, po- se, pro-, pro- se, pře-, před-, při-, roz-, roz- se, s-, u-, u- se, vy-, vy- se, za-, za- se; nás. vařívati, vařívati se (o) bez předp.