valence, -e ž. (z lat.) 1. zř. kniž. hodnota 1, platnost: estetická v. (Marten) 2. chem. mocenství; vazba 1 3. jaz. spojitelnost slov v určitém kontextu; valenční příd. k 2: chem. vazebný: v. elektron; v. sféra