vatra (*vátra Jir.), -y ž. (2. mn. -ter) (sloven.) velký oheň rozdělaný ve volné přírodě: zapálit vatry na horách; tančit kolem vatry; pastýřská, zbojnická v.