velikán, -a m. 1. řidč. člověk velmi vysoké a silné postavy; jiný veliký tvor; obr 1: (dveřmi) vcházel v., shýbaje hlavu i hřbet (Jir.); – had v. (Heyd.); ve spoj. V. Velikánovič název obrovského ptáka z Čelakovského Ohlasu písní ruských a z Čechovy básně; řidč. expr. (cizinec) byl velikán v. (Lid. nov.) neobyčejně velký člověk 2. (též *velikánka, -y ž.) kniž. věc neobyčejné velikosti; obr 2, kolos 2: hlavy lesních v-ů vysokých stromů; temena horských v-ů (Jir.) vysokých hor; (hvězdy) v-ky viditelné prostým okem (Lid. nov.) 3. kniž. vynikající, významný, slavný člověk: nesmrtelný v.; v-i dějin, umění; národ hrdý na své v-y (Maj.)