vila, -y ž. (z it.) výstavnější obytný dům, zprav. v zahradě: pohodlná v.; přepychová v.; bydlet ve vile; zdrob. vilka, -y ž.: skromná, vkusně řešená v.; příd. *vilkový (Mart.); expr. zdrob. *vilečka (Lid. nov.), *vilička (Svob.), -y ž.; vilový příd.: v-á čtvrť, ulice; v. ráz města