vis, -u m. (6. j. -u) těl. poloha, při kt. cvičenec na nářadí visí a působí na ně silou tažnou: v. závěsem, oporem