vlajka, -y ž. (2. mn. -jek) 1. kus látky různého tvaru, rozměru a různých barev volně upoutaný k žerdi lanem, zprav. slavnostní symbol: vztyčit, spustit státní vlajku; stožáry s v-mi v státních barvách; domy vyzdobené prapory a v-mi; vlajky spuštěné na půl žerdi (na znamení smutku); státní v.; čs. vlajka; presidentská v.; přen. kniž. a publ. vztyčit rudou vlajku zahájit revoluci; bojovat pod vlajkou svobody za svobodu; (dělat něco) pod vlajkou nacionalismu (Mach.) pod heslem; odb. návěstní v.; signalizační v. 2. mysl. převislá srst na oháňce dlouhosrstých psů 3. V. česká fašistická organizace uplatňující se zejm. za nacistické okupace; zdrob. k 1 vlaječka, vlajčička, -y ž.: v-y na autech; lodě zdobené v-mi; pošt. adresní vlaječka přívěsná adresa