vodík, -u m. chem. nejlehčí plynný prvek, kt. spolu s kyslíkem tvoří vodu, zn. H; hydrogenium: sloučeniny v-u; těžký v. deuterium