voluta, -y ž. (z lat.) odb. spirálovitý architektonický prvek n. dekorační motiv (např. v jónské hlavici, na barokním štítu, na keramice, špercích ap.); zdrob. volutka, -y ž.: volutový příd.: odb. v. ornament; v-á hlavice; archeol. v-á keramika zdobená volutami