vosa, -y ž. (zast. a nář. vos, -a, Tyl, Staš., nář. vosák, -a, Kosm., m.) společenský hmyz se zadečkem stopkovitě přisedajícím na hruď: píchla ho v.; rozdrážděné vosy; být štíhlá jako v. velmi štíhlá v pase; dívka přeštípnutá jak v. stažená v pase; lidí jako vos velmi mnoho; sesypali se na mne jako vosy hněvivě; přen. expr. kdekterá ta "v." větších měst (Mrš.) lehká holka; pomlouvačné vosy (Hlad.) klepny; zool. rod Vespa: v. útočná; expr. zdrob. vosička, -y ž.