vpřed přísl. (op. vzad) 1. směrem k předku, na přední místo, ve směru pohybu ap.; dopředu 1, kupředu 1: hledět, běžet v.; postoupit o krok v.; mladí v.! na přední místa 2. řidč. na předním místě; napřed 1, vpředu: cesta byla prázdná v. i vzad (Vanč.)