vpravo přísl. napravo (op. vlevo, nalevo) 1. na pravou stranu, na pravé straně: dívat se, otočit se v.; stát v.; první ulice v.; okno v. ode dveří; potácel se v. vlevo sem tam; neohlížet se ani v., ani vlevo dívat se přímo; přen. postupovat přímočaře, nebrat na nic ohled; těl. v. v bok povel k půlobratu vpravo 2. konzervativním, reakčním směrem: jít v. (Lit. nov.)