vyprávěč, vypravěč, řidč. kniž. vypravovatel (*vypravovač Ner.), -e m. (vyprávěčka I, vypravěčka, řidč. kniž. vypravovatelka, -y ž.) kdo něco vypráví I: v. anekdot, pohádek; autor je znamenitý v.; rozvláčný v-tel (Jir.); lidoví v-i a v-ky