vzájemný příd. jdoucí, vycházející, směřující od jednoho k druhému a naopak; oboustranný: v-é působení; v-á pomoc, důvěra obapolná; v. poměr dvou národů, mezi dvěma národy; v-á souvislost; v-á výměna zboží; práv. v. návrh; v-é pohledávky; polit. Rada v-é hospodářské pomoci (zkr. RVHP); přísl. vzájemně: v. si pomáhat; v. se doplňovat navzájem; v. se pozdravovat; podst. vzájemnost v. t.