zácpa, -y ž. 1. nahromadění velkého množství lidí, povozů ap. na jednom místě, ztěžující, znemožňující průchod, průjezd: u vchodu do divadla vznikla z. tlačenice; z. zvědavců nával; z. aut, vagónů; vod. ledová z. ucpání řečiště ledovými krami a ledovou tříští 2. med. porucha střevní činnosti projevující se tuhou stolicí; obstipace