zásuvka, -y ž. (2. mn. -vek) 1. zasouvací schránka, přihrádka: stůl se z-mi; vytáhl z-u s penězi; – skříň složená ze samých z-ek; založit, strčit něco do (spodní) z-y, přen. odložit vyřizování; přen. otevírat svoje tajné srdeční z-y (Weiss) 2. odb. zasouvací zařízení: elektr. část spínacího zařízení pro zasunutí vidlice: zapuštěná z. †3. přípona 1 (jaz.) (Jg.); expr. zdrob. zásuvečka, zásuvička, zásuvčička, -y ž.