zaplatiti dok. (3. mn. -í, trp. -cen) k platiti 1-3: z. hotově, ve splátkách; dobře z.; z. od ušití, za opravu; z. (si) předplatné; z. včas účet, nájemné, dluh splatit, uhradit, vyrovnat; já za vás zaplatím (útratu); odešel bez zaplacení; z. příteli nevděkem; v zast. ob. ust. spoj. zaplať vám to všecko pánbůh, zaplať pánbůh za všecko (poděkování); zaplať bůh, už se uzdravuje bohudíky; ob. expr. z. patama (Tůma) odejít bez vyrovnání účtu; – z. si pomocnici na úklid; ten řemeslník je k nezaplacení pracuje výborně; zast. ob. z. sourozence (sestru ap.) (na statku) vyplatit jim dědický podíl; – z. neopatrnost zraněním odnést, odpykat; z. životem, smrtí; ty mi to zaplatíš (Zey.) vynahradíš; Liduška to zaplatila rozumem (Hál.) pomátla se