zatímco sp. podřadicí 1. v téže době, kdy se děje něco jiného: z. jsme jedli, někdo zaklepal 2. odb. a publ. kdežto II: dvě sazeničky uschly, z. třetí se ujala