zavražditi dok. (3. mn. -í) (koho, 4. p.) k vražditi: z. nenáviděného tyrana; hromadně z. vězně v táborech; úkladné zavraždění vražda; – expr. z. bratra nešťastnou náhodou (Arb.); přen. budete morálně zavražděn (Sab.)