zdrobnělina, -y ž. 1. jaz. slovo označující malé osoby, zvířata a věci n. vyjadřující citový poměr mluvčího k nim; deminutivum: z. křestního jména 2. řidč. poněk. kniž. něco zdrobnělého vůbec: (děvčátko,) jež vypadalo jako její (ženina) z. (Řez.) zmenšenina, miniatura; expr. zdrob. k 1 zdrobnělinka, -y ž.