zeugma [dzeu-], -tu s. (z řec.) jaz. odchylka od pravidelné větné stavby vzniklá tím, že se u dvou sloves s různou vazbou užije vazby jen jednoho z nich, např. zalévat a pečovat o květiny