zpěvák, -a m. (6. mn. -cích) 1. (též zpěvačka, -y, †zpěvákyně, -ě, 2. mn. -yň, -yní, Wint., Til., ž.) osoba, kt. se věnuje zpěvu jako povolání n. jen ze záliby; pěvec 1: slavný televizní z.; sólový, sborový z.; z-ci na kruchtě; operetní, džezová z-čka; kabaretní z-čka šansoniérka; potulný, pouťový z. (dř.) 2. zpěvný pták; pěvec 2: švitor drobných z-ů; přen. expr. z-čka vod (Vrchl.) žába; zdrob. zpěváček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích): pohřeb sprovázený malými z-y (Ner.); – nikdež ani ptáčka z-a (Erb.)