zubr, -a m. velký evropský přežvýkavec z příbuzenstva skotu, ve volné přírodě již vyhubený; zool. rod Bison: z. evropský