větosloví, s. jaz. řidč. skladba jako nauka o větě, její stavbě a o jejích částech bez zřetele k významu slovních tvarů; -slovný příd.: v. výklad; přísl. -slovně: věta v. stejnorodá