Němce, -mec m. pomn. (jen v 2. a 6. p.) 1. zast. a kniž. Německo: do Němec (Třeb.); být z Němec; v Němcích (Jir.) 2. zast. ob. území obývané u nás dř. Němci: člověk "z Němec", z německé vsi za Netolici (Hol.)