primus I [prí-], prímus, -usu m. (6. j. -u) petrolejový vařič zn. Primus