psaní, s. 1. písemné zaznamenávání něčeho: způsob p. čínských jmen; být znalý p. písma; prominout vadné p. (Jir.) pravopis; škol. učební předmět n. jeho složka, při kt. se žáci učí psát n. se zdokonalují v této dovednosti 2. řidč. literární činnost, tvoření; spisování: mít klid ke p.; nechuť k p. (Ner.) 3. písemné sdělení; dopis: poslat, dostat p.; p. od děvčete; pošt. písemná zpráva uzavřená v obálce ap., s adresou příjemce; cenné p.; zdrob. psaníčko v. t.; v. též psáti