role I, -e (†rolí, -í) ž., řidč. a zast. role, -e (zast. a nář. rolí, -í, A. Mrš.) s. 1. poněk. zast. kniž. a nář. orný pozemek; pole 1: úrodná r.; po rolích obilí se vlní (Mácha); přen. pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné (Koll.); dbáš-li o roli, dbá r. o tebe (Čel.) 2. stará pozemková míra (asi půllánu ve význ. 1): k starým měrám patřily role a líchy 3. poněk. zast. kniž. obor 1, okruh 5 (činnosti), úsek: pracovati na roli školské (Rais), na roli osvěty (Pfleg.); (pracovníci) na roli vlasteneckém (Tyl); zdrob. k 1 rolička, -y ž. (*rolíčko, -a s., 6. mn. -ách): chudá r. (Nový)