role II, -e ž. (z něm. driv. fr.) 1. úloha (herce v divadelní hře n. ve filmu): r. prvního milovníka; hlavní, komická, epizodní, charakterní r.; r. Hamleta; obsazovat role zkušenými herci; hrát významnou, podružnou roli, přen. mít značný, malý význam, vliv; dohrát roli, přen. řidč. přestat mít význam, vliv, nebýt už brán v úvahu; vypadnout z role splést se v ní, přen. zmást se, ztratit jistotu; octnout se v roli mouřenína sklidit za své úsilí nevděk 2. text herecké úlohy: učit se roli nazpaměť; seškrtat roli 3. často publ. postavení 4, funkce 1, úloha, poslání 1: hráč v roli středního obránce; – vůdčí r. proletariátu v moderních dějinách; expr. zdrob. rolička, -y ž.