sol neskl. s. (z lat.) hud. pátá solmizační slabika označující tón g