sol I, -u m. (6. j. -u) 1. fyz., chem. koloidní roztok v tekutém stavu 2. základní měnová jednotka v Peru