stonek II, -nku m. zast. a nář. stonání, nemoc 1: při každém stonku málem měl doktora (Něm.); časté stonky nepřivodí zvonky kdo často stůně, brzy nezemře